Me   një   pamje   fantastike   mbi   liqenin  e   Farkës   dhe   në   mes   të   natyrës   e   gjelbërimit   firma   ” Pajtoni ”   sh.p.k    sjell   një   tjeter   godinë   banimi   me   nje  sipërfaqe   ndërtimi   prej   10.000 m²   me    ambiente   banimi,  shërbimi, restorante, zyra etj
Për   të   gjithë   ju   që   adhuroni   ecjen   në   natyrë,  qetësinë,  ajrin   e  paster, këto   apartamente   të   vëna   në   dispozicionin   tuaj   janë   ajo   që   ju   kërkoni .