Dërgo mesazhinclear

Për më shumë informacion na kontaktoni :

null

Adresa : Autostrada Tirane-Durres km1, Pajtoni Business Center

null

Telefon : (+355)44500992 / (+355)44500993

Pajtoni Business Center :

null

Telefon : (+355) 68 2086664

Pajtoni shpk :

null

Telefon : (+355) 68 8062953

Dep. i Financës:

null

Telefon : (+355) 68 9033673

Dep. i Marketingut:

null

Telefon : (+355) 67 2045628