Dërgo mesazhinclear

Për më shumë informacion na kontaktoni :

null

Adresa : Autostrada Tirane-Durres km1, Pajtoni Business Center

null

Telefon : (+355)44500992

Pajtoni Business Center :

Pajtoni shpk :

Dep. i Financës:

Dep. i Marketingut: