PAJTONI SHPK, është një kompani ndërtimi e cila është themeluar në janar 2009. Ne jemi ndërtues, investitor, sipërmarrës dhe zotërues të shumë pronave.
Ndërtimet tona karakterizohen nga efikasiteti dhe cilësia  maksimale, në  përputhje me standartet e Bashkimit Europian.
Punojmë me seriozitet një sërë  projektesh për pasuri të  patundshme të  karaktereve të ndryeshme.
Ndërtojmë  rezidenca banimi, vilash, rezidenca  pushimi dhe  turistike , të cilat dallohen për standarte të larta .
Jemi  gjithmonë  pranë jush me  përkushtim, profesionalizëm dhe të  gatshem  për t’u përballur me çdo sfidë!

PAJTONI SHPK - NDERTOJME TE ARDHMEN...

BLERALD SHPK, pjesë  e “Pajtoni Grup” , është shoqëri biznesi, që ushtron aktivitetin e saj ne fushën e materialeve të  ndërtimit dhe lëndëve inerte që  prej  vitit  2011.
Në  një  truall  prej  15000 m²  janë  të  vendosura impinatet e bluarjes dhe përpunimit  të lëndës së parë  duke përftuar  produkte si  çakëll, granil, rërë  të  përmasave  të  ndryshme etj.
Lëndët e para, procesi i përpunimit dhe produkti përfundimtar i nënshtrohen kontrrolleve laboratorike duke plotësuar te gjitha standartet.
Sistemi i prodhimit është i çertifikuar sipas ISO 9001, në përputhje me normativat e Institutit Ndërkombëtar të Çertifikimit  të  Cilësisë  Teknike.

BLERALD SHPK - KUALITETI MBAN EMRIN TONE...